СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Орхон аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн н.Дэлгэрмаа, гэрээт байгууллагын ажилтан Б.Мөнгөншагай нар “Стресс түүнийг тайлах, стрессээс хэрхэн гарах талаар зөвлөгөө мэдээллийг 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр сургалтыг зохион явуулан ажиллаа.

           Сургалтад нийт 64 хоригдлыг хамруулан сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч, тэдгээрт гарын авлага, тараах материал, дэвтэр үзгээр ханган сургалтыг харилцан ярилцаж зохион явуулж дууссан. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button