СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Орхон аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн н.Дэлгэрмаа, гэрээт байгууллагын ажилтан Б.Мөнгөншагай нар “Ажлын чиг баримжаа олгох бүлгийн сургалт, зөвлөгөөг 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулж сургалтад ялын хугацаа дуус ч болон ялаас хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдах ялын хугацаа дөхсөн 50 хоригдол, ялын хугацаа дуусах хугацаа дөхсөн 10 хоригдлыг 6 бүлэгт хувааж баг болгон зохион явуулсан.

Сургалтад хамрагдсан нийт хоригдол нарт гарын авлага, тараах материал, дэвтэр үзгээр ханган сургалтыг харилцан ярилцаж зохион явуулсан.  

Back to top button