Коронавирусын халдварт (COVID-19) цар тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгууллаа

Орхон  аймгийн  Онцгой  байдлын газрын  харьяа аврах, гал  унтраах 068 дугаар  ангитай хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хорих ангийн дотор  болон  гадна  талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэн ажиллалаа

Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр нийт алба хаагчдаа коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулан алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөн ажиллаж байна.

Back to top button