УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-437 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Р.Ууганбаяр

Мэргэжил: Хуульч

Цол: хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн магистр

  

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: И.Санчиргарав

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Ахмад

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн магистр

 

ЦАГДАН ХОРИХ, БАРИВЧЛАХ БАЙРНЫ ДАРГА

Овог нэр: Л.Батбаатар

Мэргэжил: Хуульч 

Цол: Ахлах дэслэгч 

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн магистр


ТАСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог, нэр: Б.Эрдэнэболд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: ахлах дэслэгч

Боловсролын байдал: БакалаврХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Овог, нэр: Н.Амаржаргал

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Хууль зүйн магистр

 

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Овог, нэр: Т.Буянболд

Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, бизнесийн удирдлагын магистр