ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-437 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ