Шуурхай мэдээ

мэдээлэл

Хоригдлуудад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Хоригдлуудад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Тус хорих ангид ял эдэлж буй нийт хоригдлуудад төрийн үйлчилгээг ойртуулах, мэдээллээр хангах, суллагдаад ажлын байраар хангагдах боломж олгох зорилгоор Орхон аймгийн Иргэний бүртгэлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэст албан бичгээр хүсэлт тавьсны дагуу 2019 оны 2 дугаар сар ...

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Алба хаагчдын дунд зохион явуулдаг хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний  өдөр Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн архивын тасгийн архивч Э.Өлзийцэцэг “Албан хэрэг хөтлөлт”, ”Байгууллагын архивын ажлын заавар”, ”Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, баримт бүрдүүлэлт” ...

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Насан туршийн боловсролын төвийн багш Ч. Лхагвадулам “Эерэг сэтгэлээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ?” сэдвээр тус газрын хяналтад байгаа  зан үйлээ засах, хөдөлмөрлөх дадал олгох сургалтад суух албадлагын арга хэмжээгээр шийтгүүлсэн этгээдүүдэд  сургалт зохион явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

  Алба хаагчдын дунд зохион явуулдаг хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Орхон аймгийн Тагнуулын газрын ахлах мэргэжилтэн, хурандаа н.Чинбат,  мэргэжилтэн н.Энхбаяр нар “Төрийн болон албаны нууц”-ын тухай хуулиар сургалт зохион явууллаа. Сургалтад нийт алба ...

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА.

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад 2018-2019 онд зохион байгуулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Эрдэнэболд төлөөлөгч, ахмад А.Эрдэнэбаатар нар хариуцан “Зөрчлийн тухай хууль”,” Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр ...

Дэлгэрэнгүй »

Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.

“Ахмадын баярын өдөр”-ийг тохиолдуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад үр бүтээлтэй олон жил ажилласан хүний тоо бүртгэлийн байцаагч, хошууч Б.Бямбаханд,  ээлжийн дарга, хошууч А.Гэрэл-Од, авто тоног төхөөрөмжийн механик, ахлах дэслэгч Н.Ариунболд нарыг нийт бие бүрэлдэхүүн хүлээн авч  баярын жагсаал, зоог барьж ...

Дэлгэрэнгүй »

“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулсан тухай

“Нээлттэй хаалганы  өдөр”  зохион байгуулсан  тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 05 дугаар сарын 24 ны өдрийн “Нээлттэй  хаалганы  өдөр”-ийг зохион байгуулж  байх  тухай    97  дугаар  зарлиг, Монгол  Улсын Засгийн Газрын 2007  оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Журам батлах тухай”  190 дүгээр тогтоол,  Монгол ...

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛАА

Тус газрын харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Бямбасүрэн, сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн, хошууч А.Рэнцэнханд нар  ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Орхон аймгийн Баян-Өндөр ...

Дэлгэрэнгүй »

БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАН АЖИЛЛАА

БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАН АЖИЛЛАА

  Орхон аймгийн Байгалийн цогцолбор 14 дүгээр дунд сургуулийн 11 дүгээр ангийн 240 сурагчдад сургуулиа төгсөөд ямар мэргэжилтэй болох талаар зөвлөгөө өгч байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан тэдний санал бодлыг сонссон арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй »

БАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАА.

БАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАА.

Тус газрын харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Бямбасүрэн, сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн, хошууч А.Рэнцэнханд нар  ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагууОрхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ...

Дэлгэрэнгүй »