Author Archives: cdgov437

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 02 ДУГААР АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 02 ДУГААР АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2018.09.06                                                                                                                                                                                                             Орхон аймаг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар албан даалгавар, Захиргааны удирдлагын газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2а/2991 дүгээр албан бичгийн дагуу  Орхон аймаг дахь ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион явууллаа.

Сургалт зохион явууллаа.

Нийгмийн ажилтан, дэслэгч Б.Мөнхзул, Насан туршийн боловсролын төвийн  ёс зүй зан суртахууны багш Т.Мөнхчимэг  нар хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажлын хүрээнд зан үйл засах хөдөлмөрлөх дадал олгох оролцогч нарт  “Өөртөө итгэх итгэл” сэдвээр сургалт зохион явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулсан тухай

“Нээлттэй хаалганы  өдөр”  зохион байгуулсан  тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 05 дугаар сарын 24 ны өдрийн “Нээлттэй  хаалганы  өдөр”-ийг зохион байгуулж  байх  тухай    97  дугаар  зарлиг, Монгол  Улсын Засгийн Газрын 2007  оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Журам батлах тухай”  190 дүгээр тогтоол,  Монгол ...

Дэлгэрэнгүй »

ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар 2018 оны 08 дугаар сарын “Харуулчдын зөвлөгөөн”-ийг удирдан зохион явууллаа. Төлөөлөгч, ахмад А.Эрдэнэбаатар нийт харуул хамгаалалтын алба хаагчдад хорих анги цагдан хорих байрны нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлын талаар мэдээлэл хийж ...

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион явагдлаа.

Сургалт зохион явагдлаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд ял эдлүүлэх албаны дарга, хурандаа А.Намсамандын 2018 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 03/2953 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу 2018 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий  газрын ...

Дэлгэрэнгүй »

ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ.

ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ.

Цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан ээлжийн дарга, хошууч Ц.Энхбаатарт хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ боллоо.

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛАА

Тус газрын харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Бямбасүрэн, сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн, хошууч А.Рэнцэнханд нар  ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Орхон аймгийн Баян-Өндөр ...

Дэлгэрэнгүй »

БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАН АЖИЛЛАА

БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧЛАН АЖИЛЛАА

  Орхон аймгийн Байгалийн цогцолбор 14 дүгээр дунд сургуулийн 11 дүгээр ангийн 240 сурагчдад сургуулиа төгсөөд ямар мэргэжилтэй болох талаар зөвлөгөө өгч байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан тэдний санал бодлыг сонссон арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй »

БАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАА.

БАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАА.

Тус газрын харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Ц.Бямбасүрэн, сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан, ахлах мэргэжилтэн, хошууч А.Рэнцэнханд нар  ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагууОрхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ...

Дэлгэрэнгүй »

ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

Тус газрын ерөнхий жижүүр, дэслэгч Э.Идэрмөнх даргатай ээлжийн бие бүрэлдэхүүн 2018 оны 05 дугаар сарын “Харуулчдын зөвлөгөөн”-ийг удирдан зохион явуулж харуулын алба хаагчдад тулгамдаж буй асуудал, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар мэдээлэл хийж алба хаагчдын санал хүсэлтийг сонсон ...

Дэлгэрэнгүй »