Author Archives: cdgov437

Марш тактикийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

Марш тактикийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

Орхон аймгийн засаг даргын захирамжаар тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан “Марш тактик”-ийн тэмцээнд баг хамт олноороо оролцож тусгай байр эзэллээ.

Дэлгэрэнгүй »

Тэмцээн зохион байгуулав.

Тэмцээн зохион байгуулав.

Алба хаагчдын дунд зохион явуулах албаны хичээл сургалтыг чанартай зохион байгуулж хичээлийн арга барилыг өөрчлөн сонирхолтой болгох зорилгоор алба хаагчдыг 7 бүлэг болгон хувааж 2019.0.3.01-2019.05.15-ны өдрийг хүртэл “Болзолт уралдаан” зарлан ажиллаж байна. “Болзол уралдааны” хүрээнд хошууч А.Рэнцэнханд  ахлагчтай “Оюуны ундраа” ...

Дэлгэрэнгүй »

Шалгалт зохион байгуулав.

Шалгалт зохион байгуулав.

ШШГЕГ-ын харьяа мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн захирал, ахлах дэслэгч Х.Батбаяр, сургалтын менежер хошууч Г.Алтантуяа, дэд ахлагч н.Пүрэвдорж нарын бүрэлдэхүүнтэй баг 2019.03.11-ний өдөр барилгын засал чимэглэлчин мэргэжлээр 20 хоригдол, гагнуурчин мэргэжлээр 26 хоригдол нийт 46 хоригдлоос шалгалт авлаа. Сургалтын багш ахмад Д.Оюунбилэг, ...

Дэлгэрэнгүй »

Хоригдлуудыг нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулав.

Хоригдлуудыг нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулав.

Хорих 429 дүгээр хаалттай хорих анги төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн дэд дарга, ахлах дэслэгч Б.Цэвээндулам, сүрьеэгийн их эмч ахлах дэслэгч Н.Балдан, рентген техникч дэслэгч Ц.Буянбат, лаборант ахлагч С.Ган-Эрдэнэ, сувилагч ахлах ахлагч О.Хандмаа, дэд ахлагч Г.Цэрэнбадам нар үзлэгийг хийлээ.

Дэлгэрэнгүй »

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

  Тус газар ХАСХОМ гаргах эрх бүхий албан 18 албан тушаалтнаас болон шинээр томилогдсон 2, шилжин томилогдон ирсэн 3 нийт 5 албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ бөглөх, эрхийг байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан цахимд үүсгэж ...

Дэлгэрэнгүй »

Хоригдлуудад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Хоригдлуудад төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Тус хорих ангид ял эдэлж буй нийт хоригдлуудад төрийн үйлчилгээг ойртуулах, мэдээллээр хангах, суллагдаад ажлын байраар хангагдах боломж олгох зорилгоор Орхон аймгийн Иргэний бүртгэлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэст албан бичгээр хүсэлт тавьсны дагуу 2019 оны 2 дугаар сар ...

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Алба хаагчдын дунд зохион явуулдаг хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний  өдөр Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн архивын тасгийн архивч Э.Өлзийцэцэг “Албан хэрэг хөтлөлт”, ”Байгууллагын архивын ажлын заавар”, ”Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, баримт бүрдүүлэлт” ...

Дэлгэрэнгүй »