АЯНД НЭГДЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн ЗГ-2/813 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулах тухай Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр албан даалгаврыг нийт алба хаагчдад уншиж танилцуулан хийх ажлын төлөвлөгөө гарган “ Маскаа зүйе, гараа угаая” аянд нэгдэн ажиллаж байна.

Back to top button