Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар Монгол цэргийн баярыг тохиолдуулан зарим алба хаагчдыг хугацаат цэргийн цол болон бусад шагналаар шагнав.

         Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар Монгол цэргийн баярыг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган ажилласан эдийн засагч а/д Т.Буянболдыг ахмад цолоор, ээлжийн дарга, ахлах ахлагч Д.Байдрагийг офицерын бүрэлдэхүүнд оруулж дэслэгч цолоор, хянагч, ахлагч Р.Амарбаясгаланг ахлах ахлагч цолоор, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд оруулж жолооч Э.Ханддоржийг дэд ахлагч цолоор, “Албаны төлөө-1” зэргийн тэмдгээр ахлах төлөөлөгч хошууч Г.Эрхэмбаяр, “Албаны төлөө-2” зэргийн тэмдгээр ээлжийн дарга, ахмад С.Магван, “Салбарын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр үйлдвэрийн дарга, дэд хурандаа Г.Ганзориг, авто тоног төхөөрөмжийн механик ахлах дэслэгч Н.Ариунболд, “Хүндэт” тэмдгээр шийдвэр гүйцэтгэгч С.Энхцэцэг, “Албаны төлөө-3” зэргийн тэмдгээр хянагч, ахлагч Э.Шижир-Уяа, хүний тоо бүртгэлийн туслах ахлагч Б.Мөнхзул нарыг шагнаж урамшууллаа.

IMG_0516 IMG_0518 IMG_0521 IMG_0523 IMG_0524

For even more reading more stories on this topic see testing and accountability, and curriculum and learning.