Шуурхай мэдээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар хойд бүсийн хорих анги, албадын санхүүгийн алба хаагчдын бүсчилсэн сургалтыг Орхон аймаг дахь ШГА зохион байгууллаа.

            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар Хойд бүсийн хорих анги, албадын санхүүгийн алба хаагчдын бүсчилсэн сургалт 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд Орхон аймаг дахь ШГА-д зохион байгуулагдлаа . Уг сургалтад Хойд бүсийн Хорих 433-р анги, Зүүнхараа ШГА, Хөвсгөл ШГА, Хорих 439-р анги, Дархан Уул ШГА, Хорих 435-р анги, Булган ШГА, Сэлэнгэ ШГА, Хөтөл ШГА, Хорих 413-р ангиудын ахлах нягтлан бодогч, эдийн засагч,  тооцооны нягтлан бодогч, нярав нар сургалтад амжилттай хамрагдлаа.


IMG_0629[1]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*