Шалгалт зохион байгуулав.

ШШГЕГ-ын харьяа мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн захирал, ахлах дэслэгч Х.Батбаяр, сургалтын менежер хошууч Г.Алтантуяа, дэд ахлагч н.Пүрэвдорж нарын бүрэлдэхүүнтэй баг 2019.03.11-ний өдөр барилгын засал чимэглэлчин мэргэжлээр 20 хоригдол, гагнуурчин мэргэжлээр 26 хоригдол нийт 46 хоригдлоос шалгалт авлаа.

Сургалтын багш ахмад Д.Оюунбилэг, ахлах дэслэгч д.Туяамандах.