ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Засгийн газар, Улсын онцгой комисс, мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг шуурхай хэрэгжүүлж ариутгал, халдваргүйжилтийг тогтмол хийж, хувийн ариун цэврийг сайтар сахиулан амны хаалтыг тогтмол хэрэглүүлэн, гарыг сайтар угаах, ажлын байрны орчны 50 метрийн зайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг нийтийн хүчээр хийж халдварт /СОVID-19/-аас  урьдчилан сэргийлэн ажиллаж байна.IMG_2726

IMG_2735 - Хуулах

IMG_2725