Хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нарын мэргэшүүлэх давтан сургалт явагдаж өнгөрлөө.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нарын мэргэшүүлэх давтан сургалт 2017 оны 03 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.20170320_154647

Each will yield another windfall of taxpayer homework-writer.com dollars for the summit education group.