Хээрийн гаралт, буудлагын сургалт хийлээ.

Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх чиглэлээр 7 хоног бүрийн мягмар гарагт цэнгэлдэх хүрээлэнгийн талбайд нас насны ангилалаар нормативын бэлтгэл, цэргийн хэргийн мэдлэг, цэрэгжилч, жагсаалч байдал, хувцасны үзлэг, жагсаалын үзлэг, аранзны үзлэг, галт зэвсэгтэй ажиллах чадварыг дээшлүүлэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын буудлага үйлдэх байгууламжийг ашиглах, хяналт тавих журмыг дагуу  Орхон аймгийн Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангитай хамтран  “Буудлага”-ын сургалтыг зохион  явууллаа.

Алба хаагчдад буудлага хийх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг нэг бүрчлэн уншиж танилцуулж өгч гарын үсэг зуруулан баталгаажуулж ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргуулаагүй сахилга батын өндөр төвшинд явагдлаа                                                                                                IMG_2234 IMG_2237 IMG_2240 IMG_2177