ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-НЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

           Хуулийн байгууллагууд тус бүрийн чиг үүргийн дагуу иргэд олон нийтэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг үнэ төлбөргүй өгөх, шүүхэд нэхэмжлэл хүлээн авах, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд таниулах, сурталчлах, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих анги, Цагдаагийн газар, Орхон аймгийн шүүх, Орхон аймгийн Прокурорын газар, Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс зэрэг 10 хуулийн байгууллага хамтран 2017 оны 10 дугаар  сарын 25-ны өдрийн 10 цагаас 16 цагийн хооронд хууль сурт22833496_890653417767976_1163316319_oалчилсан “Нээлттэй хаалга-ны өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.