Хоригдлуудыг нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамруулав.

Хорих 429 дүгээр хаалттай хорих анги төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн дэд дарга, ахлах дэслэгч Б.Цэвээндулам, сүрьеэгийн их эмч ахлах дэслэгч Н.Балдан, рентген техникч дэслэгч Ц.Буянбат, лаборант ахлагч С.Ган-Эрдэнэ, сувилагч ахлах ахлагч О.Хандмаа, дэд ахлагч Г.Цэрэнбадам нар үзлэгийг хийлээ.