ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТНУУДЫН ДУНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хорих айгууллага, алба хаагчийн аюулгүй байдал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хорих ангийн алба хаагчдын мэргэшлийн болон манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион явууллаа. Сургалтыг Орхон аймгийн Прокурорын газар, Зэвсэгт хүчний 186 дугаар анги, Орхон аймгийн Хүний эрхийн комисс, Орхон аймгийн Тагнуулын газартай хамтран зохион байгуулсан нь тодорхой үр дүнгээ өгсөн арга хэмжээ боллоо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IMG_1943 IMG_1938 IMG_1935