ХАРУУЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА.

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар 2018 оны 08 дугаар сарын “Харуулчдын зөвлөгөөн”-ийг IMG_0260 IMG_0263удирдан зохион явууллаа.

Төлөөлөгч, ахмад А.Эрдэнэбаатар нийт харуул хамгаалалтын алба хаагчдад хорих анги цагдан хорих байрны нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлын талаар мэдээлэл хийж алба  хаагчдын санал хүсэлтийг сонсон харилцан ярилцсан нь тодорхой үр дүнгээ өгсөн зөвлөгөөн боллоо.