“ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЗОРИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Орхон аймгийн Төрийн захиргааны байгууллага болон Төрийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан сургалтад хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Н.Амаржаргал, цагдан хорих байрны дарга, хошууч Ш.Хишигбаатар, хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, хошууч А.Рэнцэнханд, ээлжийн дарга, ахмад Ч.Сургаррагчаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, дэслэгч А.Сарангэрэл нар амжилттай оролцсон.20170330_100917

Once advised upon a time, civil rights advocates were united in pursuing the goal of equal educational opportunity.