Төрийн үйлчилгээ ололт, туршлага, сургалт, үзэсгэлэн өдөрлөгт оролцлоо.

20161216_09310520161216_105813Төрийн албаны зөвлөлөөс Орхон аймагт зохион байгуулсан өдөрлөгт хүмүүжигч нарын гар урлалын бүтээлээр үзэсгэлэнд оролцов.