Тэмцээн зохион байгуулав.

Алба хаагчдын дунд зохион явуулах албаны хичээл сургалтыг чанартай зохион байгуулж хичээлийн арга барилыг өөрчлөн сонирхолтой болгох зорилгоор алба хаагчдыг 7 бүлэг болгон хувааж 2019.0.3.01-2019.05.15-ны өдрийг хүртэл “Болзолт уралдаан” зарлан ажиллаж байна.

“Болзол уралдааны” хүрээнд хошууч А.Рэнцэнханд  ахлагчтай “Оюуны ундраа” баг хийх ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 7 багуудын дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулж багууд идэвхтэй маш өрсөлдөөнтэй оролцож хошууч Т.Хасбаатар ахлагчтай “Харцага” баг 1 дүгээр байр эзэлж “Өргөмжлөл” мөнгөн шагнал, хошууч Б.Мандалбаатар ахлагчтай “Барс” баг 2 дугаар байр эзэлж “Өргөмжлөл” мөнгөн шагнал, дэд хурандаа Ч.Саранцэцэг ахлагчтай “Жавхаа” баг 3 дугаар байр эзэлж “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар тус тус шагнагдлаа.

Тэмцээнд идэвхтэй оролцсон нийт багууддаа амжилт хүсье.                                                                                                                                                                    20190312_201415