Тус алба 2016 оны ажлаа дүгнэлээ.

20161228_123114 20161228_123249Тус алба нь 2016 оны ажлаа дүгнэн байгууллагын аварга, шилдэг ажилтнаа тодруулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар болон албаны даргын тушаалын шагнал гардууллаа.

She bit her nails and wore a essaydragon.com fraying suit and ugly shoes.