СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

30422122_197733284367826_1051167037_n 30429544_956485064525884_277642765_nШүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалаар аюулгүй байдал, албаны бэлтгэлжилтийг хангах, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд явагдах сургалтыг тус газрын алба хаагчдад ахмад Б.Тэмүүлэн, ахлах ахлагч А.Мөнхөө нар зохион байгуулж байна.