СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

Алба хаагчдын дунд зохион явуулах хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Төрийн албаны нууц”, “Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээлэл технологи ашиглалт” сэдвүүдээр Орхон аймгийн тагнуулын газрын мэргэжилтэн Э.Үүрийнцомон, “Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бөглөх” сэдвүүдээр харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч Т.Хасбаатар нар 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр нийт алба хаагчдад сургалт зохион явууллаа.                                                                                                                                                                        IMG_2488 IMG_2489 IMG_2494