СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

 

Хуурай зам цэргийн командлалын алба даалгврын хүрээнд Орхон аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 186 дугаар анги “Гэр бүл”-ийн өдөрлөг зохион байгуулж хорихоос өөр төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэд хурандаа Н.Амаржаргал урилгаар оролцож “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг”, “Хүүхдийг эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид шилжүүлэх, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх”, “Архины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэнд, гэр бүл, хамт олон, нийгэмд учрах хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон архины зохистой, соёлтой хэрэглээг олон нийтэд төлөвшүүлэх” чиглэлээр сургалт зохион явууллаа

IMG_2042 IMG_2044 IMG_2047