СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад 2018-2019 онд зохион байгуулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч Б.Эрдэнэболд төлөөлөгч, ахмад А.Эрдэнэбаатар нар хариуцан “Зөрчлийн тухай хууль”,” Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, нэмэлт ll протокол” сэдвээр  Зөрчлийн хэрэг хариуцсан прокурор Ё.Сэлэнгэ, Хүний эрхийн комиссын төлөөлөгч Ё.Эрдэнэболд нарыг урьж 40 алба хаагчдад сургалт зохион явууллаа.IMG_0722IMG_0718IMG_0726IMG_0714