СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Алба хаагчдын дунд зохион явуулдаг хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний  өдөр Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн архивын тасгийн архивч Э.Өлзийцэцэг “Албан хэрэг хөтлөлт”, ”Байгууллагын архивын ажлын заавар”, ”Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, баримт бүрдүүлэлт” сэдвээр сургалт зохион явууллаа.

Сургалтад нийт алба хаагчид идэвхтэй сайн оролцож харилцан ярилцлаа.

 

IMG_0905 IMG_0908 IMG_0910