СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Насан туршийн боловсролын төвийн багш Ч. Лхагвадулам “Эерэг сэтгэлээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ?” сэдвээр тус газрын хяналтад байгаа  зан үйлээ засах, хөдөлмөрлөх дадал олгох сургалтад суух албадлагын арга хэмжээгээр шийтгүүлсэн этгээдүүдэд  сургалт зохион явууллаа.IMG_0960 IMG_0956