СУРГАЛТ ЗОХИОН ЯВАГДЛАА

Алба хаагчдын дунд зохион явуулдаг хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Орхон аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч, ахмад н.Болд-Эрдэнэ “ Мансуурах бодисын төрөл, ангилал, хэрэглэсэн үеийн шинж тэмдэг” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион явууллаа.

Сургалтад нийт алба хаагчид идэвхтэй сайн оролцлоо.DSCN4916 DSCN4924