Сургалт зохион явагдлаа.

IMG_0248 IMG_0253Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд ял эдлүүлэх албаны дарга, хурандаа А.Намсамандын 2018 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 03/2953 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн үүргийн дагуу 2018 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий  газрын Холбоо, дохиолол, Техник хамгаалалтын тасгийн холбооны инженер, ахмад Ж.Ойдовжунайг урьж нийт 39 алба хаагчдын дунд “Техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа” сэдвээр 1 цагийн сургалтыг зохион явууллаа.