Сургалт зохион байгуулагдлаа

ШШГЕГ-н захиргааны удирдлагын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Л.Чойндонжамц, ахлах дэслэгч Б.Цэдэн нар нийт бие бүрэлдэхүүнтэй уулзаж ярилцан “Багаар ажиллах чадвар”, “Манлайллын ур чадвар сэдвээр” сургалт зохион байгуулж 2017-2018 онд явагдсан хичээл сургалтын явцтай танилцан тестийн шалгалт авч тодорхой үнэлэлт дүгнэлт өгөн ажиллаа.