СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

БНСУ-ын   Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /KOIKA/, ДХИС-тай хамтран хорих ангийн алба хаагчдад 1 өдрийн “Мэдлэг хуваалцах семинар, сургалт”-ыг 2019 оны 05 дугаар сарын 13,4-ний өдрүүдэд Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймагт   зохион байгуулагдлаа.

Сургалтад Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги, 445 дугаар хаалттай хорих анги,, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих ангийн   алба хаагчид хамрагдлаа.                IMG_1622 IMG_1618 IMG_1624