Сургалт зохион байгуулагдлаа.

Алба хаагчдын дунд явуулах хичээл сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Б.Бумаа 2018.04.10-ны өдөр “Эрүүл мэндийн даатгал” сэдвээр, цэргийн хэргийн мэдлэг, жагсаалын бэлтгэл, жагсаалын үзлэгийг 29134316_173830266758128_1892921352_n 29138031_177920086349146_1628615303_n хийж  сургалт зохион байгууллаа.