Санхүүгийн итгэмжлэл гардан авлаа

 

Тус газрыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитод итгэл үзүүлэх журам”-д заасан шаардлагыг хангасан тул 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгүй итгэл үзүүлж 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр ИТГЭМЖЛЭЛ гардан авлаа.

Нийт хамт олондоо ажлын амжилт хүсэн ерөөе.

sanhuu itgemjlel

20200221_101722