Орхон аймгийн Номин телевизтэй хамтран ажиллаж байгууллагын үйл ажиллагааг “Дуудлага” нэвтрүүлгээр сурталчиллаа.

20161216_092820 20161216_095736Тус албанаас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурталчилан орон нутгийн Номин телевизтэй хамтран “Дуудлага” нэвтрүүлэгт оролцлоо.