ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 437 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

t gvitsetgel 1 sar0001t gvitsetgel 1 sar0002t gvitsetgel 1 sar0003