ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 437 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН 2018 ОНЫ 2 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

t guitsegel 2 sar0001t guitsegel 2 sar0002 t guitsegel 2 sar0003