Орхон аймаг дахь ШШГГазраас дараах төлбөр төлөгчдийг эрэн сурвалжилж байна.