Монгол Улсын Засгийн газраас тус албаны алба хаагчдын орон сууцыг хувьчилж өгөв.

Монгол Улсын Засгийн газраас тус албаны алба хаагчдын орон сууцыг хувьчилж өгөв.

Batbayr BoldsaihanМонгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 192 дугаар тогтоолоор тус албаны 38 айлын орон сууцыг алба хаагчдад хувьчлан өглөө.