Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Бие бялдрын төвшин тогтоох сорил”-ын шалгалтад хамрагдлаа.

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай” 53 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангаж 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр нийт алба хаагч бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн төвшин тогтоох сорилд идэвхтэй хамрагдлаа.31631952_204321040375717_5555089848580177920_n31914041_204321067042381_8908499815357218816_n