“Цасны баяр”-ын өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион явууллаа.

 

Алба хаагчдын чөлөөт цагийг цэвэр агаарт зөв боловсон өнгөрүүлэх, амралтын өдрийг эрүүл мэндэд тустайгаар зохион байгуулах, хамт олны дунд халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор 2015 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр “Цасны баяр”-ын өдрийг арга хэмжээг зохион явууллаа.

“Цасны баяр”-ын арга хэмжээг албаны даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу 4 баг болон хуваагдаж багуудын дунд чаргаар гулгах, олс таталт, хөгжөөнт буухиа тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан.

IMG_2980 IMG_2967

Тэмцээний нээлтийн ажиллагаа

IMG_2990 IMG_3119

Чарга, олс таталтын тэмцээн

IMG_3087 IMG_3089 IMG_3092