Алба хаагчдыг гэр бүлийн хамт аялуулав.

Алба хаагчдын ажиллах урам зориг, хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгаа, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бололцоогоор ханган 2019 оны 08 дугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд 40 алба хаагчийг гэр бүлийн хамт Хөвсгөл аймгийн үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан нь тодорхой үр дүнгээ өгсөн арга хэмжээ боллоо.                                                                                                   IMG_1910 IMG_2012 IMG_2014